Beställ provet nu!

Startsida
Beställ
körkortsprovet
Avgifter
Blanketter
Övningskörning
Körkort med villkor
Körkorts-
tillstånd
Förarprov
Vägmärken
Körkortskrav
Fotoanvisning för körkort
Förlängning av giltighet
Förnyelse av körkort
Körkortet återkallas
Internationellt
Körkort
Utländskt
Körkort
Tungt släp
Körkorts-
behörigheterna
Kontakta oss
       
 

Förnyelse av körkort

Tioårsförnyelse
Ditt körkort ska förnyas vart tionde år. Vägverkets trafikregister skickar ett körkortsunderlag (grundhandling) för förnyelsen i god tid före tioårsperiodens slut. Handlingen skickas till din folkbokföringsadress.

Om du inte fått din ansökan för förnyelse av körkort när det återstår cirka en månad tills att ditt körkort blir ogiltigt ska du kontakta något av Vägverkets förarprovskontor.

Ändrat namn eller personnummer
Om du ändrar namn eller personnummer skickar Vägverkets trafikregister automatiskt handlingar för förnyelse.

Borttappat eller skadat körkort
Vägverket tar emot anmälningar om förlorat eller förstört körkort, taxiförarlegitimation, traktorkort samt förarbevis för terrängskoter och moped klass I.

Förlustanmälan gör du:

  • genom att klicka här
  • eller genom att kontakta ditt närmaste förarprovskontor

  • Närmaste vardag efter att du förlustanmält ditt körkort skickas en ansökan om nytt körkort (grundhandling) till din folkbokföringsadress. Körkortet tillverkas efter det att både grundhandling och betalning kommit in till Vägverket. Efter ca. 2 veckor kommer ditt nya körkort i ett rekommenderat brev till posten, där du personligen ska lösa ut det mot uppvisande av giltig legitimation.
    Om ett förlustanmält körkort eller traktorkort kommer till rätta är det ogiltigt och ska genast skickas till Länsstyrelsen.